Beskrivning: Golvspackel/Avjämningsmassa – Art. nr 1690-0047 25 kg

Användningsområde:
För invändig avjämning av golv i torra och våta utrymmen. Underlaget kan bestå av betong, lättbetong eller trä. För bjälklagsförstyvning i våtutrymmen ska tjockleken på spackelmassan minst vara 12 mm och ett armeringsnät ska vara monterat enligt BBV.
För bjälklagsförstyvning i torra utrymmen behövs inte ett armeringsnät.

 

Underlaget:
Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget primas med FB5 eller FB8 innan spackling.

Vattenmängd:
25 kg pulver blandas med 4,25 – 4,75 liter kallt rent vatten.

Registrerad i:

Nordic Eco-label – Svanens Husportal 2.0