Beskrivning: Dammreducerad Golvspackel/Avjämningsmassa – Art. nr 1690-0045 20 kg

Användningsområde:
För planspackling i både våta och torra utrymmen. FB7000 är mycket lämplig till alla typer av el- och vattenburna värmegolv. FB7000 kan pumpas eller läggas för hand.

 

Underlaget:
Underlaget ska vara stabilt, torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget primas med FB5 eller FB8 innan spackling.

Vattenmängd:
20 kg pulver blandas med 4 liter kallt rent vatten.

Registrerad i: