Ange e-post för det konto som du önskar återställa lösenord för.

Ett mail med instruktioner för återställning av lösenord har skickats till {{data.email}}

{{errorMessage}}

Logga in

Du är nu registrerad

Logga in för att spara produkter och material i dina listor.

Lösenordet är för svagt

{{errorMessage}}

Höganäs Kakels klimat- och hållbarhetsarbete

Vi alla har ett ansvar i klimatfrågan och hållbarhet ska genomsyra vår verksamhet. De val vi gör i vardagen påverkar mer än vad vi kanske vill tro. “Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”. För oss är det viktigt att ta klimatfrågan på allvar och agera nu för en ljusare framtid.

Övergripande klimat-, hållbarhets- och miljömål

Vår klimatstrategi involverar hela organisationen och vi har satt upp fyra övergripande mål inom hållbarhet som vi ska ha uppfyllt senast 2024. Vi kommer bland annat jobba för att:

  1. Halvera vårt koldioxidutsläpp för Höganäs Kakels verksamhet
  2. Införa 100 % grön el i hela vår verksamhet och i våra lokaler
  3. Reducera mängden avfall med 50 %
  4. Minska vår klimatpåverkan på våra transporter med 50 %

 

Klimatberäkning och klimatkompensering i solenergi

Vårt klimat- och miljöarbete påbörjades redan 2020. Då bytte vi ut vår bilpark mot el- och/eller hybridbilar och påbörjade även optimering av våra transporter. På vårt nya huvudkontor, som är byggd enligt miljöklass Silver, har vi även installerat solceller för framtida egenförsörjning.

Under andra halvan av 2021 tog vårt klimatarbete stora kliv framåt då vi med hjälp av Tricorona klimatberäknade vår verksamhet för att kunna klimatkompensera på rätt sätt. Från och med 1 oktober kommer vi därför klimatkompensera för vår egen verksamhet och operativa arbete genom att stötta ett solenergiprojekt i Indien.

– Arbetet med vår klimatkompensation är bara början, säger Max Råvik, VD på Höganäs Kakel. Tillsammans med vår klimatkompensation kommer vi även att fördubbla återvinningen av våra produkter och arbeta aktivt med våra leverantörer om att arbeta mot en grön omställning.

Höganäs Kakels hållbarhetsmål

1. Halverat koldioxidutsläpp för Höganäs Kakels verksamhet

Vårt mål är att halvera koldioxiutsläppen från vår egen verksamhet – både för huvudkontor och lager och våra butiker.

hållbarhet mål

2. 100 % grön el inom vår egen verksamhet och i våra lokaler

Vårt mål är att driva vår verksamhet och operativa arbete uteslutande med hjälp av grön el.

hållbarhet mål

3. 50 % mindre avfall

Vårt mål är att halvera mängden avfall inom verksamheten, både från huvudkontor och lager och från våra butiker.

hållbarhet mål

4. 50 % mindre påverkan på våra transporter

Vårt mål är att halvera koldioxidutsläppen för våra transporter inom hela verksamheten.

hållbarhet mål