Ange e-post för det konto som du önskar återställa lösenord för.

Ett mail med instruktioner för återställning av lösenord har skickats till {{data.email}}

{{errorMessage}}

Logga in

Du är nu registrerad

Logga in för att spara produkter och material i dina listor.

Lösenordet är för svagt

{{errorMessage}}

Höganäs Kakels klimat- och hållbarhetsarbete

Vi alla har ett ansvar i klimatfrågan och hållbarhet ska genomsyra vår verksamhet. De val vi gör i vardagen påverkar mer än vad vi kanske vill tro. “Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”. För oss är det viktigt att ta klimatfrågan på allvar och agera nu för en ljusare framtid.

Övergripande klimat-, hållbarhets- och miljömål

Vår klimatstrategi involverar hela organisationen och vi har satt upp fyra övergripande mål inom hållbarhet som vi ska ha uppfyllt senast 2024. Vi kommer bland annat jobba för att:

  1. Halvera vårt koldioxidutsläpp för Höganäs Kakels verksamhet
  2. Införa 100 % grön el i hela vår verksamhet och i våra lokaler
  3. Reducera mängden avfall med 50 %
  4. Minska vår klimatpåverkan på våra transporter med 50 %

 

Klimatberäkning och klimatkompensering

Vårt klimat- och miljöarbete påbörjades redan 2020. Då bytte vi ut vår bilpark mot el- och/eller hybridbilar och påbörjade även optimering av våra transporter. På vårt nya huvudkontor, som är byggd enligt miljöklass Silver, har vi även förberett för installation av solceller för framtida egenförsörjning.

Under andra halvan av 2021 tog vårt klimatarbete stora kliv framåt då vi med hjälp av Atmoz klimatberäknade vår verksamhet för att kunna klimatkompensera på rätt sätt. Från och med 1 oktober kommer vi därför klimatkompensera för vår egen verksamhet och operativa arbete genom att stötta ett flertal projekt.

– Arbetet med vår klimatkompensation är bara början, säger Max Råvik, VD på Höganäs Kakel. Tillsammans med vår klimatkompensation kommer vi även att fördubbla återvinningen av våra produkter och arbeta aktivt med våra leverantörer om att arbeta mot en grön omställning.

 

 

Vår hållbarhetsrapport

Under 2022 fortsatte vi vårt arbete med att främja miljön och uppnå våra mål för 2024, baserat på vårt övergripande arbete inom hållbarhet och miljö. Vår strategi för klimatet involverar hela organisationen och vi har fastställt fyra övergripande mål inom hållbarhet som vi planerar att uppnå senast 2024.

Ladda ner rapporten  här 

Klimatkompensera tillsammans med oss!

Med start i februari 2022 ger vi våra kunder möjligheten att klimatkompensera för frakten från oss ut till kunden. Klimatkompensationen baseras på fraktkostnadens totala summa.

Alla våra kunders klimatinvesteringar läggs i en pott som vi årligen matchar med 10 % för vidare investering i valfria miljö- och klimatprojekt, lokala som globala.

Så här fungerar det:

Vid orderläggning beräknas kundens klimatkompensation utifrån två parametrar: avstånd i km från centrallager i Helsingborg till destination och försändelsens vikt. Ju längre avstånd och tyngre last, desto större miljöpåverkan har leveransen.

Räkneexempel: för en leverans på 2 000 kg från Helsingborg till Sundsvall landar klimatkompensationen på 32 kr som då tillförs kundens faktura. En liten kostnad för kunden, men en stor vinst för klimatet.

Minsta klimatkompensation är 10 kr.

Det ska vara lätt att göra rätt – tillsammans gör vi skillnad.

 

Höganäs Kakels hållbarhetsmål

1. Halverat koldioxidutsläpp för Höganäs Kakels verksamhet

Vårt mål är att halvera koldioxiutsläppen från vår egen verksamhet – både för huvudkontor och lager och våra butiker.

hållbarhet mål

2. 100 % grön el inom vår egen verksamhet och i våra lokaler

Vårt mål är att driva vår verksamhet och operativa arbete uteslutande med hjälp av grön el.

hållbarhet mål

3. 50 % mindre avfall

Vårt mål är att halvera mängden avfall inom verksamheten, både från huvudkontor och lager och från våra butiker.

hållbarhet mål

4. 50 % mindre påverkan på våra transporter

Vårt mål är att halvera koldioxidutsläppen för våra transporter inom hela verksamheten.

hållbarhet mål

Vi arbetar aktivt med vårt jämställdhetsarbete genom att ha en inkluderande kommunikation internt och externt, jämställdhetsanpassad anställningspolicy och en aktiv jämställdhetsplan.

Vi arbetar med att ta fram en uppförandekod gentemot våra leverantörer om schyssta arbetsplatsvillkor, hållbar innovation.

Kakel & klinker är en naturprodukt med lång livslängd och låg miljöpåverkan. Dessutom arbetar vi konstant med att öka vår och våra leverantörers hållbarhetstänk.

Kakel och klinker har lång livslängd och vi har i möjligaste mån ett cirkulärt tankesätt med både second hand och outlet-försäljning av våra produkter.

Vi analyserar och utvärderar våra transporter tillsammans med våra leverantörer för att minska energiförbrukning.