Beskrivning: Golvspackel/Handspackel – Art. nr 1690-0037 15 kg

Användningsområde:
Ett snabbt handspackel för ut- och invändig reparation och uppspackling av ojämnheter av golv, avslagna trappnosar etc. i torra och våta utrymmen.
Underlaget kan bestå av betong eller lättbetong.

Underlaget:
Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt.
Glatta ytor grovslipas eller fräses.
Underlaget primas med FB5 eller FB8 innan spackling.

Vattenmängd:
15 kg pulver blandas med 3,8 – 4,2 liter kallt rent vatten.

Registrerad i: