Beskrivning: Dammreducerad Golvspackel/Avjämningsmassa – Art. nr 1690-0042 20 kg

Användningsområde:
För invändig avjämning av golv i torra och våta utrymmen. Underlaget kan bestå av betong, lättbetong eller trä. FB6000 är optimal för fallspackling av våtutrymmen.
För bjälklagsförstyvning i våtutrymmen ska tjockleken på spackelmassan minst vara 12 mm och ett armeringsnät ska vara monterat enligt BBV.
För bjälklagsförstyvning i torra utrymmen behövs inte ett armeringsnät.

Underlaget:
Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget primas med FB5 eller FB8 innan spackling.

Vattenmängd:
20 kg pulver blandas med 3,1-3,7 liter kallt rent vatten.

Registrerad i:

Nordic Eco-label – Svanens Husportal 2.0