Beskrivning: EPS-Betong dammreducerad – Art. nr 1690-0046 18 kg

Användningsområde: 
FB8000 används för utfyllning vid golvarbete med högt belägen färdig golvyta eller vid uppbyggnad av betongliknande färdiggolv på träbjälklagskonstruktioner med ytbeläggning av Höganäs FB6000 eller FB9000.
Gjutmassan fördelas jämnt på golvet och dras av med rätskiva till lagtjocklek min. 15 mm med fast förankring mot underlaget eller min. 30 mm som flytande konstruktion.
Omedelbart därefter komprimeras massan och ytskiktet stålglättas för att säkra en stark och sammanhängande yta.
Den nygjutna ytan kan skyddas mot uttorkning genom att undvika hög rumstemperatur, tvärdrag och liknande, t ex. med övertäckning med plastfolie. Beroende av rumstemperatur och RF är gjutningsskiktet klart för lätt gångtrafik, ytbeläggning av spackelmassa och läggning av keramiska plattor efter 20 – 30 timmar.

Underlaget:
Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget primas med FB5 innan gjutning. FB8000 kan också gjutas på ett glidskikt, se produktblad.

Vattenmängd:
50 l pulver blandas med 7,5 – 9,0 liter kallt rent vatten.

Registrerad i:

Nordic Eco-label – Svanens Husportal 2.0