Beskrivning: Fiberarmerat golvspackel för avjämning av betong, lättbetong och för inspackling av värmekablar. – Art. nr 1690-0071 20 kg

Användningsområde:

För invändig avjämning av golv i torra och våta utrymmen. Underlaget kan bestå av betong, lättbetong eller trä. FB9500 är optimal för fallspackling av våtutrymmen. För bjälklagsförstyvning i våtutrymmen ska tjockleken på spackelmassan minst vara 12mm och ett armeringsnät ska vara monterat enligt BBV. För bjälkladsförstyvning i torra utrymmen behövs inte ett armeringsnät. Vid inspackel av värmegolv i våtrum ska det ligga minst 5mm spackelmassa över värmekabeln i konstruktion G12-3b och minst 10mm i konstruktion G12-2b.

Underlaget:
Underlaget skall var torrt, rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja och liknande. Innan FB9500 appliceras skall underlaget primas med Primer FB 5. Efter ca 1 -2 timmar eller när ytan är klibbfri kan FB9500 appliceras. Se produktdata för Primer FB 5.

Vattenmängd:
FB9500 levereras som torrbruk och skall blandas med 3,4 till 4,0 l kallt rent vatten.

Nordic Eco-label – Svanens Husportal 2.0